Showing all 3 results

Show sidebar

Cỏ sân bóng VFA121366D2

Đây là dòng cỏ phù hợp với các sân bóng có thời gian hoạt động dự kiến 4-5 năm

Cỏ sân bóng VFA381388D2

Cỏ nhân tạo VFA381388D2 là dòng cỏ sử dụng cho các dự án có thời gian khai thác từ 5 năm trở lên