Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web sanconhantao.com.vn Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập vào website sanconhantao.com.vn

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

“Thông tin cá nhân” là các thông tin có thể được sử dụng để xác định, định vị hoặc liên hệ với một cá nhân. Tại sanconhantao.com.vn, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau:

1.1. THÔNG TIN LIÊN LẠC

– Thông tin liên lạc cho phép chúng tôi giao tiếp với bạn.

– Các thông tin liên lạc chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, địa chỉ nhận bưu phẩm, địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại, … hoặc các địa chỉ khác mà bạn nhận được thông tin từ phía VEC GROUP. Chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin liên lạc khác bao gồm: vai trò, chức vụ của bạn trong doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ website.

1.2. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐĂNG TẢI

Nếu bạn đăng tải một bình luận lên sanconhantao.com.vn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như họ tên và nội dung bình luận mà bạn đăng tải. Nội dung đăng tải được công khai hiển thị với những người dùng khác trên website, vì vậy, hãy thận trọng với những nội dung mà bạn đăng lên website.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

VEC GROUP có thể sử dụng thông tin cá nhân với mục đích:

  • Giúp VEC GROUP hiểu rõ hơn về nhu cầu thông tin của bạn
  • Liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email
  • Nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website
  • Giúp chúng tôi tùy chỉnh thiết kế các ưu đãi
  • Nội dung blog phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Cung cấp những thông tin dựa trên sở thích, hoạt động kinh doanh hoặc vị trí của bạn

3. LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

VEC GROUP sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn

VEC GROUP sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi đang trong quá trình sát nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của VEC GROUP và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh

4. BẢO MẬT

– Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

– Khi thu thập dữ liệu trên trang web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.