VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thành Long – Bắc Giang

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Long – Bắc Giang

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Anh Phố

Địa chỉ: Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

Mặt bằng sân bóng trước khi thi công

 

Sân bóng đang trong quá trình chuẩn bị nền hạ

Sân bóng hoàn thành và đưa vào sử dụng