VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thành Long – Bắc Giang

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Thành Long – Bắc Giang

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Anh Phố

Địa chỉ: Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

Mặt bằng sân bóng trước khi thi công

 

Sân bóng đang trong quá trình chuẩn bị nền hạ

Sân bóng hoàn thành và đưa vào sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.