VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng – Bắc Giang

Năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Yên Dũng, Bắc Giang.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Anh Chiến

Địa chỉ: Yên Dũng, Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

Sân bóng đang trong quá trình thi công mặt bằng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

Mặt sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.