VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng – Bắc Giang

Năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Yên Dũng, Bắc Giang.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Anh Chiến

Địa chỉ: Yên Dũng, Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

Sân bóng đang trong quá trình thi công mặt bằng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Dũng - Bắc Giang

Mặt sân bóng sau khi hoàn thành