VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Việt Yên – Bắc Giang

Tháng 10 năm 2014 VEC Group đảm nhận vai trò thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang. Lựa chọn dòng cỏ sân bóng VFV21, sau khi thi công, chủ đầu tư cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà VEC cung cấp. 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Việt Yên - Bắc Giang

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Phạm Văn Hoàn

Địa chỉ: Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang

ĐT đặt sân: 0926912545

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Việt Yên - Bắc Giang

Quá trình làm nền cho sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Việt Yên - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Việt Yên - Bắc Giang

Mặt sân bóng sau khi hoàn thành và đưa và sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.