VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uông Bí – Quảng Ninh

Tháng 2/2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Uông Bí, QUảng Ninh.

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Nguyễn Phi Cường

Địa chỉ: Uông Bí, Quảng Ninh

ĐT đặt sân: 0923025113

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uống Bí - Quảng Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uống Bí - Quảng Ninh
VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.