VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uông Bí – Quảng Ninh

Tháng 2/2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Uông Bí, QUảng Ninh.

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Nguyễn Phi Cường

Địa chỉ: Uông Bí, Quảng Ninh

ĐT đặt sân: 0923025113

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uống Bí - Quảng Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Uống Bí - Quảng Ninh