VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường Trung Cấp VHNT và DL – Hưng Yên

Với diện tích gần 1500 m2, toàn bộ sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch thành phố Hưng Yên được đều sử dụng loại cỏ nhân tạo VFC31 và được tư vấn, thi công bởi công ty sân cỏ nhân tạo VEC Group.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hưng Yên

Chủ đầu tư: DN Tư Nhân Chiều Dương 

Địa chỉ: Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch thành phố Hưng Yên, Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hưng Yên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường trung cấp VHNT và DL Hưng Yên

 Sân bóng đang trong quá trình thi công

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường trung cấp VHNT và DL Hưng Yên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường trung cấp VHNT và DL Hưng Yên

Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.