VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường TH Thu Hương – Dĩnh Kế – Bắc Giang

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Thu Hương – Đào Sư Tích – Dĩnh Kế – Bắc Giang.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Cô Hương
Địa chỉ: Đào Sư Tích – Dĩnh Kế – Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

Sân bóng sau khi thi công nền hạ

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.