VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Trường TH Thu Hương – Dĩnh Kế – Bắc Giang

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường tiểu học Thu Hương – Đào Sư Tích – Dĩnh Kế – Bắc Giang.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Cô Hương
Địa chỉ: Đào Sư Tích – Dĩnh Kế – Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

Sân bóng sau khi thi công nền hạ

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại trường Thu Hương - Dĩnh Kế - Bắc Giang

Sân bóng sau khi hoàn thành