VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Đại Học Hải Phòng

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Trường đại học Hải Phòng.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Trường đại học Hải Phòng

Địa chỉ: Trường đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Y Hải Phòng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Y Hải Phòng

Sân bóng trong quá trình thi công

 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Hải Phòng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Hải Phòng