VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thường Tín – Hà Nội

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội do anh Trọng làm chủ đầu tư.

Thông tin sân cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Anh Trọng

Địa chỉ: Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng đá tại Thường Tín Hà Nội
Mặt bằng sân bóng trước khi thi công
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thường Tín - Hà Nội
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thường Tín - Hà Nội
Sân bóng tại Văn Điển – Thường Tín