VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lai Châu

Năm 2012, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Thị xã Lai Châu.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Địa chỉ: Thị xã Lai Châu

Loại cỏ sử dụng: VFA07

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thị xã Lai Châu

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thị xã Lai Châu

Sân bóng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.