VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lai Châu

Năm 2012, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Thị xã Lai Châu.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Địa chỉ: Thị xã Lai Châu

Loại cỏ sử dụng: VFA07

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thị xã Lai Châu

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại thị xã Lai Châu

Sân bóng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng