VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Sông Mã – Sơn La

Sông Mã là một huyện vùng sâu, vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Sơn La. Năm 2014 ông Tống Quang Trung mạnh dạn đầu tư 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo tại đây.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Tống Quang Trung

Địa chỉ: Sông Mã, Sơn La

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Sông Mã - Sơn La

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Sông Mã - Sơn La

Quá trình thi công sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Sông Mã - Sơn La

Sân bóng sau khi hoàn thành