VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quảng Ninh

VEC thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh Địa điểm thi công: Thị xã cẩm phả – Quảng Ninh.

VEC thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm thi công: Thị xã cẩm phả – Quảng Ninh

Dưới đây là một số hình ảnh sân sau khi đã thi công

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quảng Ninh

 VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quảng Ninh
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quảng Ninh