VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 – TP. HCM

Tháng 5 năm 2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin sân:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ansan Vina

Địa chỉ: Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh về thi công sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM