VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 – TP. HCM

Tháng 5 năm 2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin sân:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ansan Vina

Địa chỉ: Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh về thi công sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Quận 9 - TP HCM

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.