VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phú Yên

Năm 2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Phú Yên.

vec thi công sân bóng ở phú yên

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Nguyễn Khoa Nhật Tân

Địa chỉ: Phú Yên

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

vec thi công sân bóng ở phú yên

vec thi công sân bóng ở phú yên

vec thi công sân bóng ở phú yên

Sân cỏ trong quá trình thi công