VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Núi Đôi – Sóc Sơn – Hà Nội

Năm 2015 VEC Group đảm nhận vai trò thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Núi Đôi, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội. Dòng cỏ nhân tạo sử dụng là VFC52, VEC đã hoàn thành xong sân cỏ nhân tạo trong một khoảng thời gian ngắn với chất lượng sân đạt chuẩn, khiến chủ đầu tư rất hài lòng.

Thông tin sân cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Anh Lê

Địa chỉ: Núi Đôi, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Núi Đôi - Sóc Sơn - Hà Nội

Mặt nền sân trước khi dán cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Núi Đôi - Sóc Sơn - Hà Nội

Quá trình thi công sân bóng của VEC

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Núi Đôi - Sóc Sơn - Hà Nội

Sân cỏ nhân tạo sau khi thi công