VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại nhà máy X52 Hải Quân – Nha Trang

Năm 2016, VEC GROUP thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại nhà máy X52 Hải Quân, Khánh Hòa, Nha Trang.

vec thi công sân bóng tại nha trang

Thông tin sân: 

Chủ đầu tư: Nhà máy X52 Hải Quân

Địa chỉ: Nhà máy X52 Hải Quân,Khánh Hòa, Nha Trang 

Một số hình ảnh về thi công sân cỏ nhân tạo 

vec thi công sân bóng tại nha trang

vec thi công sân bóng tại nha trang

vec thi công sân bóng tại nha trang

Hình ảnh sân bóng sau khi hoàn thành