VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Long Châu, Yên Châu, Bắc Ninh

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

VEC đang thi công nền hạ sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

Sân bóng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng