VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Tính
Địa chỉ: Long Châu, Yên Châu, Bắc Ninh

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

VEC đang thi công nền hạ sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong - Bắc Ninh

Sân bóng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.