VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Lê Văn Lương – Hà Nội

Nhận được yêu cầu từ chủ đầu tư, VEC đã tư vấn và cung cấp cỏ nhân tạo cho cụm 2 sân bóng đá Hải Đăng trên đường Lê Văn Lương kéo dài. 

Sau khi sân bóng hoàn thành, chủ đầu tư đã rất hài lòng với chất lượng sân bóng cũng như cỏ nhân tạo được cung cấp bởi VEC.