VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Hồng Tiến – Thái Nguyên

Tháng 10 năm 2015, VEC Group thi công cụm 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người với tổng diện tích gần 3000m2 tại xóm Giếng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên.

Thông tin sân cỏ nhân tạo

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Đồng
  • Địa chỉ: Xóm Giếng, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo

VEC thi công sân bóng tại thái nguyên

Bắt đầu thi công nền hạ sân bóng

VEC thi công sân bóng tại thái nguyên

Sau khi trải cát trên mặt sân bóng, VEC tiến hành đánh cát xuống dưới mặt cỏ

VEC thi công sân bóng tại thái nguyên

Sân bóng sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.