VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Hòn Đất – Kiên Giang

VEC thi công 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo đầu tiên tại Huyện Hòn Đất – Kiên Giang. Đây là công trình sân bóng đầu tiên của VEC ở Kiến Giang. Công trình này đánh dấu sự phát triển của VEC.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công sân bóng

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang