VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Hòn Đất – Kiên Giang

VEC thi công 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo đầu tiên tại Huyện Hòn Đất – Kiên Giang. Đây là công trình sân bóng đầu tiên của VEC ở Kiến Giang. Công trình này đánh dấu sự phát triển của VEC.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công sân bóng

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC thi công sân bóng ở kiên giang

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.