VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Học Viện Quân Y – Hà Nội

Năm 2012, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Học viện quân y – Hà Đông – Hà Nội.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại học viện Quân Y - Hà Nội

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Học viện Quân Y

Địa chỉ: Học viện Quân Y – Hà Đông – Hà Nội

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại học viện Quân Y - Hà Nội

Hình ảnh sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.