VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Học Viện Quân Y – Hà Nội

Năm 2012, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Học viện quân y – Hà Đông – Hà Nội.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại học viện Quân Y - Hà Nội

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Học viện Quân Y

Địa chỉ: Học viện Quân Y – Hà Đông – Hà Nội

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại học viện Quân Y - Hà Nội

Hình ảnh sân bóng sau khi hoàn thành