VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh

Tháng 3/2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex

Địa chỉ: Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

Sân bóng đang trong quá trình thi công

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

 Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.