VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh

Tháng 3/2016, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex

Địa chỉ: Phước Đông – Gò Dầu – Tây Ninh

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

Sân bóng đang trong quá trình thi công

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phước Đông - Gò Đầu - Tây Ninh

 Sân bóng sau khi hoàn thành