VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Tân tiến – An Dương – Hải phòng

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Tiến – An Dương – Hải Phòng.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Địa chỉ: An Dương – Hải Phòng

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo