VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Tân tiến – An Dương – Hải phòng

Năm 2013, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Tiến – An Dương – Hải Phòng.

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

Địa chỉ: An Dương – Hải Phòng

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.