VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại ĐH Công Nghiệp – Việt Trì – Phú Thọ

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đại học công nghiệp Việt Trì – Việt Trì – Phú Thọ. Sau khi hoàn thành, sân bóng góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tại trường nói riêng và Việt Trì nói chung. 

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo

  • Chủ đầu tư: Đại học công nghiệp Việt Trì
  • Địa chỉ: Đại học công nghiệp Việt Trì 

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại đại học Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ