VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Chương Dương – Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Chương Dương – Long Biên – Hà Nội từ năm 2012. Trải qua 5 năm sử dụng, chủ đầu tư vẫn dùng những đánh giá tích cực về chất lượng sân bóng mà VEC mang lại.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Chương Dương - Long Biên - Hà Nội

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo Chương Dương

Chủ đầu tư: Anh Cường

Địa chỉ: Long Biên – Hà Nội

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo Chương Dương

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Chương Dương - Long Biên - Hà Nội

Quá trình thi công sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Chương Dương - Long Biên - Hà Nội

Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Chương Dương - Long Biên - Hà Nội
VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóng, cỏ nhân tạo sân vườn, cỏ nhân tạo trang trí, cỏ nhân tạo sân golf, thi công sân cỏ nhân tạo, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.