VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cát Bi – Hải Phòng

VEC Group nhận thi công 6 sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Cát Bi – Hải Phòng. Đáp ứng đam mê thể thao của người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công sân cỏ nhân tạo

VEC thi công sân cỏ tại cát bi

VEC thi công sân cỏ tại cát bi
Thi công mặt nền sân bóng tại Cát Bi – Hải Phòng.