VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả – Quảng Ninh

Tháng 2 năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Khu 4, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dự án gồm 1 sân bóng cỏ nhân tạo 7 người với diện tích 1500m2. 

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Đinh Viết Tăng

Địa chỉ:  Khu 4, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

ĐT đặt sân: 0945848828

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh

Thi công mặt nền sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh

Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh