VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả – Quảng Ninh

Tháng 2 năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Khu 4, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Dự án gồm 1 sân bóng cỏ nhân tạo 7 người với diện tích 1500m2. 

Thông tin sân cỏ nhân tạo

Chủ đầu tư: Đinh Viết Tăng

Địa chỉ:  Khu 4, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 

ĐT đặt sân: 0945848828

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh

Thi công mặt nền sân bóng

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh

Sân bóng sau khi hoàn thành

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Cẩm Phả - Bắc Ninh
VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.