VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng – Lào Cai

Năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Tằng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Tằng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

Sân bóng sau khi hoàn thành và được đưa vào sử dụng

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.