VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng – Lào Cai

Năm 2015, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Tằng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai.

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Tằng Loong, Bảo Thắng, Lào Cai

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bảo Thắng - Lào Cai

Sân bóng sau khi hoàn thành và được đưa vào sử dụng