VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bắc Tân Uyên – Bình Dương

Tháng 5 năm 2016, VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Chủ đầu tư rất hài lòng  với chất lượng sân bóng sau khi hoàn thành. 

Thông tin sân: 

  • Chủ đầu tư: Công ty Nhật Quỳnh Anh
  • Địa chỉ: Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Một số hình ảnh về thi công sân cỏ nhân tạo

VEc thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại bắc tân uyên bình phước
Sân bóng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.
VEc thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại bắc tân uyên bình phước
Hình ảnh sân bóng sau 2 năm thi công.

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.