VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Từ Liêm – Hà Nội

Năm 2015 VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Nhân Mỹ tại Nhân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao của người dân.

Thông tin sân cỏ nhân tạo Nhân Mỹ

  • Địa chỉ: Nhân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội
  • ĐT đặt sân: 0944 141 089

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo Nhân Mỹ

VEc thi công sân bóng cỏ nhân tạo nhân mỹ hà nội

VEc thi công sân bóng cỏ nhân tạo nhân mỹ hà nội
Sân bóng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.