VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình2 – Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Đình tại Mỹ Đình, Hà Nội năm 2014. Sau khi công trình hoàn thành khiến chủ đầu tư vô cùng hài lòng và thỏa mãn được niềm đam mê với trái bóng của người dân.

Thông tin sân bóng

  • Sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình
  • Chủ đầu tư: Anh Dương
  • Tên sân: Sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình
  • Địa chỉ: Mỹ Đình, Hà Nội

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóngcỏ nhân tạo sân vườncỏ nhân tạo trang trícỏ nhân tạo sân golfthi công sân cỏ nhân tạothi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.