VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Mỹ Đình2 – Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Mỹ Đình tại Mỹ Đình, Hà Nội năm 2014. Sau khi công trình hoàn thành khiến chủ đầu tư vô cùng hài lòng và thỏa mãn được niềm đam mê với trái bóng của người dân.

Thông tin sân bóng

  • Sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình
  • Chủ đầu tư: Anh Dương
  • Tên sân: Sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình
  • Địa chỉ: Mỹ Đình, Hà Nội

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Mỹ Đình 2 - Hà Nội