VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Đài Từ – Thái Nguyên

Năm 2015, VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đại Từ, Thái Nguyên với một quy mô lớn.

 

Thông tin sân cỏ nhân tạo tại sân vận động huyện Đại Từ

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Trung Hải
  • Địa chỉ: Sân vận động huyện Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên

Hình ảnh sân cỏ nhân tạo 

 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đại Từ - Thái Nguyên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đại Từ - Thái Nguyên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đại Từ - Thái Nguyên