VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên – Bắc Giang

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Việt Yên - Bắc Giang

Chuẩn bị trải cỏ cho sân bóng

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Nhà máy Hosiden

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

Quá trình đánh cát, chải cỏ sau thi công

 VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

Sân bóng sau khi hoàn thiện luôn đông khách