VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên – Bắc Giang

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Việt Yên - Bắc Giang

Chuẩn bị trải cỏ cho sân bóng

Thông tin sân bóng đá cỏ nhân tạo 

Chủ đầu tư: Nhà máy Hosiden

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu – Việt Yên – Bắc Giang

Hình ảnh sân bóng đá cỏ nhân tạo 

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

Quá trình đánh cát, chải cỏ sau thi công

 VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại khu công nghiệp Việt Yên - Bắc Giang

Sân bóng sau khi hoàn thiện luôn đông khách

VEC Group – nhà cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo như: cỏ nhân tạo sân bóng, cỏ nhân tạo sân vườn, cỏ nhân tạo trang trí, cỏ nhân tạo sân golf, thi công sân cỏ nhân tạo, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo và đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo.