Tìm hiểu về sân bóng chất lượng FIFA và FIFA pro

Chúng ta vẫn thường nghe thấy khái niệm “tiêu chuẩn FIFA” nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về tiêu chuẩn này và những vấn đề xung quanh tiêu chuẩn ấy. Vậy câu hỏi được đặt ra là FIFA là gì và một sân bóng tiêu chuẩn FIFA là như thế nào?