Chiếu sáng sân cỏ

Đèn chiếu sáng sân bóng, hệ thống chiếu sáng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Lưới chắn bóng

Lưới chắn bóng sân cỏ nhân tạo, lưới quây sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Hạt cao su

Hạt cao su trải sân cỏ nhân tạo bao gồm 3 loại khác nhau

Khung thành sân bóng

Khung thành sân bóng đá, khung thành sân cỏ nhân tạo, khung thành sân mini