VEC hợp tác đầu tư sân bóng cỏ nhân tạo trường đại học Thành Đô - Hoài Đức - Hà Nội


VEC hợp tác đầu tư sân bóng cỏ nhân tạo trường đại học Thành Đô

Sân bóng thành đô - Đại Học Thành Đô - Hà Nội

VEC hợp tác đầu tư sân bóng cỏ nhân tạo trường đại học Thành Đô

Giới thiệu về trường Đại Học Thành Đô

Trường Đại học Thành Đô là một đại học tư thục tại Hà Nội. Tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô.

Ngày 30 tháng 11 năm 2004, Trường Cao đẳng tư thục Công nghệ Thành Đô được thành lập.

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, Trường Cao đẳng tư thục Công nghệ Thành Đô được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô.

Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Trường Đại học Thành Đô được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô.

Tháng 10 năm 2012, Trường Đại Học Thành Đô hợp tác với Công ty VEC xây dựng khu liên hợp thể thao Thành Đô

Địa chỉ sân bóng thành đô

Có thể bạn quan tâm
Top