Quy trình thi công nền sân bóng cỏ nhân tạo tiêu chuẩn


VEC giới thiệu quy trình và mô tả chi tiết các bước và cách thức thi công nền hạ sân bóng đá. Áp dụng và tuân thủ đúng quy trình giúp cho sân bóng mà bạn đầu tư, thi công có chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí sẽ không gặp phải các sự cố đáng tiếc như đọng nước hay sụt nún nền

Khảo sát nền đất hiện trạng

 • Trước khi tiến hành thi công công tác đất nền cần phải kiểm tra cao độ đất hiện trạng để thống nhất phương án đào, đắp đất.
 • Kiểm tra cos nền đất hiện trạng bằng máy thủy bình 5m/1điểm kết quả được ghi sổ để làm số liệu tổng hợp ra cos nền đất và khối đào đắp đất.
 • Yêu cầu sử dụng máy lu, lu rung trên toàn bộ bề mặt sân để kiểm tra các vị trí cao su. Đánh dấu và xử lý vị trí cao su trước khi tiến hành các phương án đất.

Công tác chuẩn bị thi công.

 • Đối với mặt bằng không phải lấp đất nhiều sau khi xác định được vị trí sân bóng cỏ nhân tạo phải  tiến hành chặt cây,phát cỏ, bóc bỏ lớp đất hữu cơ bề mặt nếu có, dọn dẹp và vận chuyển chúng  ra khỏi  khu vực thi công.
 • Đối với mặt bằng thi công phải lấp đất nhiều ngoài những công tác chặt cây,phát cỏ, bóc bỏ lớp đất hữu cơ bề mặt nếu có, dọn dẹp và vận chuyển chúng  ra khỏi  khu vực thi công còn tiến hành lấp đất và lu nèn từng lớp. Mỗi lớp đất dầy từ 30-50 cm lu nèn chặt rồi mới tiếp tục lấp đất lớp tiếp theo.
 • Tạo rãnh tiêu thoát nước tạm khu vực thi công.

Lu kiểm tra cao su, san ủi tạo dốc nền đất.

 • Giai đoạn thi công nền đất phải được tiến hành trong điều kiện thời tiết khô ráo.
 • Bóc bỏ các lớp đất hữu cơ, đất yếu trên bề mặt. Lu rung kiểm tra cao su trên bề mặt sân, xử lý ngay các vị trí bị cao su.
 • Bố trí các hệ thống thoát nước tạm.
 • Căn cứ vào bản vẽ được cấp, căn cứ vào kết quả tổng hợp kiểm tra cos nền đất hiện trạng tiến hành rải cos san ủi nền đất theo độ dốc ( 0,4-0,6%)  2 mái hoặc 4 mái theo thiết kế.
 • Dùng cọc tre đóng dãy cọc ở tim sân bóng, sau đó đóng hệ lưới cọc 10m x10m để tiến hành đánh dấu cos san ủi nền đất.
 • Dùng máy thủy bình xác định cao độ đất san ủi tại vị trí các cọc, dùng  bút xóa hoạc sơn đỏ đánh dấu cao độ san ủi đất vào cọc sao cho lái máy có thể quan sát được thuận tiện nhất.
 • Trong quá trình thi công san ủi nền đất có thể phải đắp thêm chú ý khi đắp đất phải được đầm từng lớp.
 • Sau khi đã ánh dấu cao độ nền đất trên mặt bằng thực địa tiến hành dùng ủi để san ủi nền đất theo cao độ đánh dấu.

Chú ý: Khi nền đất bị ướt do gặp phải trời mưa thì phải dừng thi công chờ nền đất khô thì mới tiếp tục thi công.

Lu đầm nền đất

Bước này được thực hiện nhằm đảm bảo ổn định nền đất lâu dài, không bị ảnh hưởng bởi hệ thống sân cỏ bên trên gây lún, sụt làm ảnh hưởng đền chất lượng sân cỏ sau này.

Thông thường, ta sẽ thực hiện theo các bước sau:

 • Dọn dẹp sạch sẽ, dọn sạch cỏ, gốc cây, lớp mùn.
 • Nếu nền không cần san lấp, dùng xe lu 10~12 tấn lu đạt K=0.9~0.95, độ dốc 0.3%-0.5%.
 • Nếu nền cần phải san lấp, phải lu từng lớp dày 20cm, không nên san lấp quá dày rồi lu. Trường hợp san lấp có nước, nên hút sạch nước, bùn trước khi san lấp.
 • Sau khi thực hiện xong công tác san ủi đất theo độ dốc thiết kế thì tiến hành công tác lu đầm nền đất.
 • Lu đầm nền đất thông thường dùng lu rung 8T-12T. Trước tiên tiến hành lu tĩnh 1-2 lượt toàn bộ mặt sân sau đó mới tiến hành bật lu rung. Công tác lu được thực hiện cho tới khi nền đất đủ độ chặt thiết kế.(k85-k90)

Kiểm tra nền đất sau lu.

Sau khi tiến hành xong công tác lu nền đất thì phải kiểm tra hiện trạng nền đất sau lu.

Kiểm tra nền đất sau lu

có vị trí nào bị cao su hay không nếu có thì tiến hành xử lý ngay.

 • Nền bị cao su  ( nền no nước,nước thoát chậm..): quá trình lu hoặc chịu tải trọng có hiện tượng đàn hồi mạnh, nứt bề mặt.
 • Nếu không xử lý các vị trí cao su, sau này trong quá trình sử dụng sẽ dẫn đến hiện tượng nền bị nún do quá trình thoát hơi nước.
 • Xử lý nền bị cao su, cào tơi phơi đất khô rồi tiến hàng lu lèn lại. Nếu vẫn còn bị cao su thì tiến hành gạt bỏ hết phần đất yếu bị cao su, và thay vào 1 lớp đất mới dày > 30cm. Sau đó mới đổ đất san lấp, lu lèn chặt.

Kiểm tra cao độ nền đất sau khi lu

 • Do sau khi lu nền đất sẽ có hiện tượng lún không đều nên cần phải kiểm tra lại cao độ nền đất sau lu để xác định vị trí cần phải ủi đi, vị trí cần phải bù thêm sau đó lu lại những vị trí vừa sửa, đồng thời cũng xác định được cao độ của nền base. Sai số cho phép của nền đất ±4cm.

Công tác thi công base (đá).

San gạt base (đá)  theo độ dốc

 • Căn cứ vào bản vẽ được cấp, căn cứ vào kết quả tổng hợp kiểm tra cos nền đất sau lu tiến hành rải cos san ủi base (đá) theo độ dốc(0,4-0,6%).
 • Dùng cọc tre đóng dãy cọc ở tim sân bóng, sau đó đóng hệ lưới cọc 10m x10m để tiến hành đánh dấu cos san ủi nền base (đá).
 • Dùng máy thủy bình xác định cao độ đất san ủi tại vị trí các cọc,dùng  bút xóa hoạc sơn đỏ đánh dấu cao độ san ủi base (đá) vào cọc sao cho lái máy có thể quan sát được thuận tiện nhất.
 • Đối với những sân có diện tích ≤1500m2 có thể dùng ủi để thi công san nền base (đá).

 • Đối với những sân có diện tích >1500m2 nên dùng ủi để ủi phá sau đó dùng máy san để cắt cos mặt base(đá).

Lu nền base (đá)

 • Sau khi thực hiện xong công tác san ủi đất theo độ dốc thiết kế thì tiến hành công tác lu đầm nền base.
 • Lu đầm nền đất thông thường dùng lu rung 8-10T. Trước tiên tiến hành lu tĩnh 1-2 lượt toàn bộ mặt sân sau đó mới tiến hành bật lu rung. Công tác lu được thực hiện cho tới khi nền base (đá) đủ độ chặt thiết kế.( k85-k90)
 • Kiểm tra cao độ nền base (đá) sau lu: Do sau khi lu nền base (đá) sẽ có hiện tượng lún không đều nên cần phải kiểm tra lại cao độ nền đất sau lu để xác định vị trí cần phải ủi đi, vị trí cần phải bù thêm sau đó lu lại, đồng thời cũng xác định được cao độ của mặt mạt. Sai số cho phép của nền base ±2cm.

Công hoàn thiện mặt phẳng bẳng lớp đá mạt.

Lớp đá mạt là lớp mang tính bù phụ mặt không có tác dụng chịu lực chỉ có tác dụng tạo phẳng, do đó không nên quá dầy lớp mạt dày trung bình 4 cm.

San gạt đá mạt.

 • Căn cứ vào bản vẽ được cấp, căn cứ vào kết quả tổng hợp kiểm tra cos nền base(đá) sau lu tiến hành rải cos, san ủi mặt mạt theo độ dốc(0,4-0,6%).
 • Dùng cọc sắt đóng dãy cọc ở tim sân bóng, sau đó đóng hệ lưới cọc 2m x2m để tiến hành đánh dấu cos rải mạt.
 • Dùng máy thủy bình xác định cao độ đất san ủi tại vị trí các cọc,dùng  bút xóa  đánh dấu cao độ mạt vào cọc.
 • Sau khi đánh dấu cao độ mặt đá mạt vào lưới cọc 2mx2m thì tiến hành đắp mốc để cán nền mạt trước khi rải mạt.
 • Mạt tập kết thành các đống nhỏ ở trong sân sao cho quá trình thi công rải mạt bằng phương pháp thủ công được thuận tiện nhất tốn ít công nhất.

 • Rải mạt công nhân dùng xe rùa vận chuyển mạt tới vị trí cần rải, sử dụng bàn cào để san mạt tương đối theo mốc đã đắp từ trước. Thi công từ góc xa về gần lần lượt tới đâu xong tới đó.

 • Dùng thước nhôm 3m để cán mặt mạt theo mốc đã đắp.

 • Lu mặt mạt: Sau khi cán xong mặt nền mạt thi tiền hành lu nền mặt. Sử dụng lu có tải trọng nhỏ lu tĩnh mặt mạt. Trong khi lu tiến hành tưới nước mặt mạt.
 • Kiểm tra mặt mạt sau lu: Dùng máy thủy bình kiểm tra lại độ dốc sân theo thiết kế. Dùng dây cước kéo căng và dùng thước nhôm để kiểm tra độ phẳng mặt sân. Những vị trí bị nồi lõm quá 1cm thì phải sửa, bù phụ.
 • Xong công đoạn thi công mạt, bạn có thể tiến hành thi công mặt cỏ nhân tạo

Đăng nhập để viết bình luận.

Bình luận (0)
Có thể bạn quan tâm
Top