Mở sân bóng cỏ nhân tạo để kinh doanh có phải đăng ký không?

Mở sân bóng cỏ nhân tạo để kinh doanh có phải đăng ký không?