Khung thành sân bóng đá, khung thành sân cỏ nhân tạo, khung thành sân mini Các loại khung thành sân bóng đá mini cỏ nhân tạo

Khung thành sân bóng 5 người

Khung thành sân bóng 5 người

Khung thành sân bóng 7 người

Khung thành sân bóng 7 người

Khung thành sân bóng 11 người

Khung thành sân bóng 11 người bao gồm các thành phần như sau