Khung thành sân bóng 11 người

Khung thành sân bóng 11 người

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0979 068 742

Thông số kỹ thuật

Khung thành sân bóng 11 người bao gồm các thành phần như sau