Khung thành sân bóng 11 người

Khung thành sân bóng 11 người

Thông số kỹ thuật

Khung thành sân bóng 11 người bao gồm các thành phần như sau

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ