Hạt cao su trải sân cỏ nhân tạo bao gồm 3 loại khác nhau với mục đích sử dụng khác nhau

hạt cao su
Hạt cao su màu hỗn hợp

Hạt cao su màu hỗn hợp

hạt cao su
Hạt cao su kích thước 2-4 mm

Hạt cao su kích thước 2-4 mm

hạt cao su
Hạt cao su kích thước 1-2 mm

Hạt cao su kích thước 1-2 mm