Công ty cỏ nhân tạo CCGrass

CCGRASS là một thương hiệu nổi tiếng và là một trong những nhà sản xuất và thiết kế cỏ nhân tạo hàng đầu trên thế giới. Các sản phẩm được thiết kế và sản xuất hướng tới mục tiêu: – Chất lượng

Công ty cỏ nhân tạo Bellinturf

Công ty máy thi công SMG

Công ty cỏ nhân tạo GreenFields

Công ty cỏ nhân tạo CCGrass

CCGRASS là một thương hiệu nổi tiếng, một trong những nhà sản xuất và thiết kế cỏ nhân tạo hàng đầu trên thế giới. VEC Group đã lựa chọn CCGrass là đối tác chiến lược trong việc cung cấp các