"Cỏ nhân tạo Long An" - Bài viết về cỏ nhân tạo long an


Cỏ nhân tạo Long An, danh sách sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại Long An. Cung cấp cỏ nhân tạo và thi công sân cỏ nhân tạo tại Long An

Xem thêm

Đầu tư bóng đá ở Long An - Mô hình đầu tư kiểu mẫu

25-08-2019

Long An từ lâu đã là một địa phương có phong trào sân cỏ phát triển mạnh trên cả nước. Sau khi chính thức được AFC công nhận là Dự án trưởng thành của Tầm Nhìn châu Á, Long An tiếp tục đặt quyết tâm hướng tới những mục tiêu phát triển trong tương lai, phấn đấu trở thành một mô hình phát triển bóng đá kiểu mẫu tại Việt Nam.  Xem thêm


Top