"Cỏ nhân tạo bắc ninh" - Bài viết về cỏ nhân tạo bắc ninh


Danh sách sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Bắc Ninh và chi tiết danh sách các sân bóng tại các quận, huyện của tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Sân cỏ nhân tạo trường kinh doanh công nghệ

25-08-2019

Dự án thi công cỏ nhân tạo trường kinh doanh công nghệ tại Bắc Ninh có địa chỉ tại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Dự án thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo cho trường được ban giám hiệu trường đánh giá cao về tiền độ và chất lượng.Xem thêm

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Phong – Bắc Ninh

23-08-2019

Năm 2014, VEC GROUP thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh.Xem thêm

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hưng Ngàn – Bắc Ninh

13-06-2019

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ Hưng Ngàn tại Từ Sơn, Bắc Ninh từ năm 2013. Cho đến nay sân bóng vẫn hoạt động khá hiệu quả.Xem thêm


Top