VEC Group giới thiệu các mẫu đèn chiếu sáng sân cỏ nhân tạo, các thiết bị để xây dựng hệ thống chiếu sáng sân bóng phù hợp với các mô hình sân cỏ

Đèn LED chiếu sáng sân bóng 400W

Đèn LED chiếu sáng sân bóng 400W

Đèn chiếu sáng sân bóng 400W

Đèn chiếu sáng sân bóng 400W là sản phẩm phổ biến hàng chục năm nay cho các sân cỏ nhân tạo tại Việt Nam detail